Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fortifikationens femte brigad som var stationerad i anslutning till garnisonerna i Fredrikshamn och Villmanstrand. Den grundades 1721 då Fortifikationen fick en regional organisation med brigader. De fyra andra brigaderna låg i Stockholm (1:a), Karlskrona (2:a), Skåne (3:e), och Göteborg (4:e). Brigadindelningen upphörde 1798 i och med en sammanslagning av enheterna till en Fortifikationsstat.

Finsk beskrivning

suomalainen linnoitusprikaati, Suomen linnoitusprikaati

Linnoitustoimen viides prikaati Haminassa ja Lappeenrannassa

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 26.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Finska brigaden
fortifikationens femte brigad