Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en av fyra brigader som organiserades inom Arméns Fältartilleriregemente i början av stora nordiska kriget. Brigaden bestod av tio kompanier och var förlagd till Helsingfors, Lovisa, Tavastehus och Varkaus.

Finsk beskrivning

suomalainen prikaati*

Källor

Inga källor