Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär fältmätningskår som 1776–1805 kartlade det finska försvaret och de geografiska förutsättningarna för ett förbättrat försvar. Rekognosceringsbrigaden var indelad i Södra och Norra brigaden. Som fältmätare verkade specialutbildade officerare från särskilt Sveaborgs och Savolax brigad. Brigaden uppgick år 1805 i den militära fältmätningskåren.

Finsk beskrivning

rekognosointiprikaati, tiedustelukartoitusprikaati

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 196.

Maanmittauslaitos 200 vuotta-verkkonäyttely, http://www.maanmittauslaitos.fi/nayttelyt/10631/teos/10619

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

Rekognosceringsbrigaden i Finland