Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befälsperson inom krigsmakten av olika rang och grad från general (fältmarskalk) eller amiral till fänrik, förr under vissa tider underlöjtnant, vid vissa truppslag eller försvarsgrenar sekundlöjtnant, kornett eller konduktör. Officerarna var bl.a. personligen befriade från mantalspenningar från 1642 (den övriga familjen var befriad efter 1811).

Finsk beskrivning

upseeri

Sotaväen päällystön arvot vänrikistä kenraaliin ja sotamarsalkkaan asti. Joinakin aikoina tarkoitti myös aliluutnanttia tai joissakin aselajeissa tai puolustusvoimien haaroissa aliluutnanttia, kornettia tai konduktööriä. Upseerit olivat vapautettuja manttaaliverosta vuodesta 1642 lähtien, vuodesta 1811 myös heidän perheensä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 583.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/