Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på officer vars befattning blivit indragen och som fick nöja sig med en lägre lön tills han fick en ny anställning.

Finsk beskrivning

uudelleensijoitettava upseeri*

uutta virkaa alemmalla palkalla odottava upseeri

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 226.

Andra språk

Inga termer på andra språk