Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Höghetsrättighet, av latinets jus regale, i avseende på kunglig rätt till att utnämnda, göra nåd, benåda och nobilitera samt kunglig rätt till ekonomiska förmåner.

Finsk beskrivning

kruununoikeus, hallitsijan erityisoikeus, kuninkaallinen erityisoikeus

Hallitsijan erityisoikeus nimittää, armahtaa ja aateloida henkilöitä sekä myös halltsijan erityisoikeus taloudellisiin etuuksiin.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 238.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 287.

Andra språk

Latin jus regale
Dåtida finska kuninkaallinen, kuninkaan