Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kronans privilegium, senare statens ägorätt till rinnande vattendrag och vattenfall, i motsats till principen stadgad i Hälsingelagen (BB XIV: § 1) ”den äger vatten som äger land” senare strandteg. Strömfallsregal innebar förbud mot kvarn- och dammbyggen. Under 1400-talet började man använda benämningarna konungsvatten, kungsådra och konungsström om de vattenleder som skulle hållas fria från byggande.

Finsk beskrivning

koskiregaali*

kruunun erityisoikeus koskiin ja juokseviin vesiin

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 248.

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 35, 44, 46, 216–217.