Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Passagetull som uppbars under Gustav Vasas tid på 1500-talet för passage genom Norrström och Söderström i Stockholm. Förmodligen uppbars redan under medeltiden en avgift vid inloppet till Mälaren, men uppgifter saknas.

Finsk beskrivning

koskirahat*, koskimaksu*

Kustaa Vaasan 1500-luvulla perimä tulli Tukholman koskien käytöstä kulkureittinä

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XV: 481.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XV: 481.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kedjepenningar
kiediepenningar
strömpenningar

Se vidare