Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Passagetull som tillkom kungen enligt regalerätten. Pedagiet omnämndes i mitten av 1200-talet. Termen försvann under 1300-talet, men bruket att uppböra passagetullar fortsatte under hela medeltiden på Älvsborgs och Stegeborgs slott.

Finsk beskrivning

väylätulli

kuninkaalle kuulunut maksu kulkuväylien käytöstä

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 123.

Andra språk

Inga termer på andra språk