Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till de allmänna civila sjukhusen hörande och för patienterna avgiftsfritt sanatorium grundat 1929 på Karelska näset för vård av personer som i militärtjänst insjuknat i tuberkulos. Sanatoriet indrogs 1944.

Finsk beskrivning

Patrun parantola; Patrussa sijainnut tuberkuloosiparantola 1929–1944

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid