Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Delvis på lagstadgat statsstöd verkande sanatorium för vård av bland andra tuberkulospatienter, grundat 1913. Sanatoriet förestods av en läkare.

Finsk beskrivning

Kauttuan parantola

Källor

Inga källor