Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Delvis på lagstadgat statsstöd verkande sanatorium för vård av bland andra tuberkulospatienter, grundat 1913. Sanatoriet förestods av en läkare.

Finsk beskrivning

Kauttuan parantola

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk