Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på adelsmän i monarkens eller furstliga personers uppvaktning.

Finsk beskrivning

kavaljeeri

Källor

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1783, 1789, 1793, 1800 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 37 (kavaljer).

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , II: 275 (kavaljeeri).

Andra språk

Inga termer på andra språk