Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förnäm herreman, särskilt adelsman, som tjänstgjorde som förridare i hären eller vid hovet. Under 1700-talet användes också benämningen kavaljertaffel för de herremän som inte åt under den kungliga taffeln men som dock var närvarande .

Finsk beskrivning

kavaljeeriesiratsastaja

Ylempiarvoinen herrasmies, erityisesti aatelinen, joka palveli sotajoukkojen tai hovin esiratsastajana.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , I: 270 (esiratsastaja).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kavaljersförridare