Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Delvis på lagstadgat statsstöd verkande sanatorium för vård av bland andra tuberkulospatienter, grundat 1924. Sanatoriet förestods av en läkare.

Finsk beskrivning

Kruunupyyn parantola

Källor

Inga källor