Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Delvis på lagstadgat statsstöd verkande sanatorium för vård av bland andra tuberkulospatienter, grundat 1924. Sanatoriet förestods av en läkare.

Finsk beskrivning

Kruunupyyn parantola

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk