Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift till Krigsmanshusfonden som både inhemska och utländska resenärer erlade för att få ut ett passagerarpass för en utrikesresa. Den var inte obligatorisk för passagerare över tolv år som reste till lands eller för skeppare som betalade en avgift för sjöpass. Passagerareavgiften infördes 1732. Då gick den till Amiralitetets inkvarteringskassa, 1798 överläts den till Amiralitetets krigsmanshuskassa och efter 1809 till Krigsmanshusfonden i Finland. Avgiftens storlek var beroende av passagerarens kön och sociala status. Den betalades omedelbart till den myndighet som utfärdade passet.

Finsk beskrivning

matkustajamaksu

Maksu, joka sekä syntyperäisten että ulkomaisten matkustajien tuli maksaa Sotilashuonerahastolle eli Sotilassairaalarahastolle saadakseen matkustajapassin ulkomaanmatkaa varten. Maksu tuli voimaan vuonna 1732 ja koski kaikkia yli 12-vuotiaita.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 725, 732–733.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska matkustajamaksu

Synonymer

passageraravgift