Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Postföring (och transport av passagerare) med häst och vagn.Postskjutsen sköttes från 1636 (under det indelta postverkets tid) av postbönder, senare av postförare anställda av postverket.

Finsk beskrivning

postikyyti*

postin ja matkustajien kuljetus hevosilla ja vaunuilla

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare