Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I viss mån sedan medeltiden konungens och kronans, på offentligrättslig grund vilande, ägande- och förfoganderätt över vattnet i samtliga inom riket befintliga hav, sjöar eller floder. Vattenregale uppdelades i strömfallsregal (formellt infört 1649, i praktiken aldrig systematiskt genomfört) och fiskregal (omnämnt första gången 1454), som ytterligare indelades i kronans regalrätt till fisket i saltsjön och till sötvattensfisket. Regalrätten till havsfiske upphävdes med allmänna fiskeristadgan 1766.

Finsk beskrivning

vesiregaali*, kruunun ylioikeus vesialueisiin

Jo keskiajalta peräisin oleva kuninkaan ja kruunun julkisoikeudellispohjainen omistus- ja käyttöoikeus vesiin kaikissa valtakunnan merissä, järvissä ja joissa. Jakautui muodollisesti koski- ja kalaregaaliin, joista jälkimmäinen puolestaan jaettiin vielä suolaisen ja makean veden kalaregaaliin.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 10. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , IV: 677 (regaali).

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , (regalrätt).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare