Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1500-talet benämning på kronans omedelbara ägande- och dispositionsrätt till landets alla allmänningar, speciellt skogar, större vattendrag, malmfyndigheter och andra naturtillgångar.

Finsk beskrivning

maaregaali*, kruunun oikeus maahan

1500-luvulta käytössä ollut nimitys kruunun välittömästä omistus- ja käyttöoikeudesta maan kaikkiin yhteismaihin, erityisesti metsiin, suuriin vesialueisiin, malmilöytöihin sekä muihin luonnonvaroihin.

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 32.

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 70.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 10. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , IV: 677 (regaali).

Andra språk

Latin dominum directum et dominum utile