Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rätt eller befogenhet att fritt förfoga och bestämma över sak eller jord, utan rätten att sälja, låta gå i arv eller överlåta åt annan.

Finsk beskrivning

määräämisoikeus, käyttöoikeus

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin dominum utile
Dåtida finska hallintaoikeus, käyttövalta