Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fullständig äganderätt och nyttjanderätt till jord.

Finsk beskrivning

täysivaltainen (maan)omistus- ja käyttöoikeus

Källor

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 , I: 25, 27.