Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Nyttjanderätt: cirka 1523–1789 särskilt om bondes ärftliga rätt att bebo och bruka ett hemman.

Finsk beskrivning

käyttöoikeus, nautintaoikeus

Vuosina 1523–1789 käytetty termi erityisesti talonpojan perinnöllisestä oikeudesta asua ja harjoittaa maataloutta omalla tilallaan.

Källor

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 , I: 24, 25.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 522 (nyttjanderätt).

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 70.