Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Direkt äganderätt: cirka 1523–1789 särskilt om kronans och adelns oinskränkta rätt till jorden, egentligen dess produktion.

Finsk beskrivning

suora omistusoikeus

Vuosina 1523–1789 käytetty termi erityisesti kruunun ja aatelin rajoittamattomasta omistusoikeudesta maahan ja sen tuottoon.

Källor

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 , I: 25–26.

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 70.