Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Innehav av antingen äganderätt eller nyttjanderätt till jord.

Finsk beskrivning

maan omistus- tai käyttöoikeus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

dominum minus plenenum