Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kronans egentliga äganderätt till all jord. Nyttjanderätten (dominum utile) överlät kronan åt bönderna med bördsrätt, mot att de betalade skatt.

Finsk beskrivning

kruunun ensisijainen (maan)omistusoikeus

Källor

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 , I: 24–26.