Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande benämning på den äldre inhemska medeltida sedvanerätten.

Finsk beskrivning

tapaoikeus

Vanhemmasta kotimaisesta keskiaikaisesta, usein paikallisesta, tapaoikeudesta käytetty nimitys.

Källor

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 63.

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1871.

Andra språk

Latin ius proprium, jus prorpium
Dåtida finska tapaoikeus

Synonymer

ius proprium