Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Egen borgen, en säkerhetsförbindelse som ingås ”såsom för egen skuld”, med direkt ansvar att betala en skuld som förfallit, utan att borgenären först behöver kräva gäldenären.

Finsk beskrivning

omavelkainen takaus

Takaus, jonka mukaan takaaja vastaa velallisen ottamasta velasta ”kuin omastaan” ja sitoutuu näin olemaan myös ensisijainen maksaja velkojan niin halutessa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska omainen takaus, omavelkainen takaus, takaus niinkuin omasta velasta

Synonymer

proprie borgen