Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militärövning i vapenföring och taktiska formeringar.

Finsk beskrivning

harjoitella aseiden käyttöä

Sotilaallinen aseiden käytön tai taktisten muodostelmien harjoittelu.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 1151. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .