Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av kronan från och med 1773 utgående medel för att bekosta en reservsoldats beklädnad. Penningen var en ersättning för skyldigheten att själv hålla sig med släpkläder och föda under exercistiden, vanligen 14 dagar per år i ett kompani.

Finsk beskrivning

vaatetusmaksu

Kruunun vuodesta 1773 suorittama korvaus reservisotilaan vaatettamiseksi.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 705.