Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den tidsperiod då den indelta arméns manskap samlades till gemensamma militärövningar. Exercisen hölls årligen kompanivis och exercistiden var vanligen 14 dagar. Rote- och rusthållarna ansvarade för den uppställda soldatens och hästens mundering och uppehälle, medan reserverna själva stod för detta mot att de erhöll årlig lön och klädespenningar av kronan.

Finsk beskrivning

sotaharjoitusaika

Nimitys sille ajanjaksolle, joksi ruotuarmeijan sotilaat koottiin yhteisiin sotaharjoituksiin. Harjoituksia pidettiin komppanioittain joka vuosi ja harjoitusaika oli tavallisesti 14 päivää. Ruotutilat ja rusthollit vastasivat sotilaan varustuksesta ja ylläpidosta, kun taas reserviläiset vastasivat näistä itse kruunulta saatua vuosittaista palkkaa ja vaatetuskorvausta vastaan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 704-705.