Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning på olika slag av militära övningar gällande bl.a. vapenbruk, stridssituationer, fysisk träning och militärdisciplin.Exercisen fick större betydelse från och med 1700-talet och den allt mer utvecklade taktiska krigföringen.

Finsk beskrivning

sotaharjoitus, harjoitus, sulkeisjärjestysharjoitus

Erityyppisistä sotilaallisista harjoituksista ja harjoitteista käytetty nimitys.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska sotaharjoitus

Tid

Svenska tiden
Autonoma tiden
Självständighetstiden

från senmedeltiden till modern tid