Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning inom ekonomisektionen i skyddskårernas huvudstab. Intendentsavdelningen behandlade ärenden som gällde anskaffning och underhåll av beklädnads- och utrustningspersedlar.

Finsk beskrivning

intendenttiosasto

Suojeluskuntien pääesikunnan talousosaston alaosasto, joka vastasi vaate- ja varusteparselien hankinnasta ja ylläpidosta.

Källor

Suomen Asetuskokoelma , Helsinki: [Valtion julkaisutoimisto, jakaja] 1917–1980 , 1928 N:o 156.

Tuompo, W. E. (et al.) , Finlands försvarsmakt , Borgå: WSOY 1931 , 321.