Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läkare som ansvarade för verksamheten vid en hälsobrunn. Mineralvattensbrunnarna skulle sedan 1797 övervakas av Collegium medicum. Om hälsbrunnen låg inom en stad innehades tjänsten som intendent oftast av stadsläkaren. Stadsläkaren i Åbo var alltid intendent för Kuppis källa. Källorna i Nådendal och Raumo hade tidvis egna intendenter.

Finsk beskrivning

terveyslähteen intendentti, terveyslähdettä valvova lääkäri

Terveyslähteet asetettiin vuonna 1797 Collegium medicumin valvonnan alle. Jos lähde oli kaupungissa, tehtävää hoiti useimmiten kaupunginlääkäri.

Källor

Helsingfors universitets studentmatrikel 1640–1852: Karl Daniel von Haartman, http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=11967

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 .