Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Helsingfors universitets studentmatrikel 1640–1852: Karl Daniel von Haartman, http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=11967


I

Läkare som ansvarade för verksamheten vid en hälsobrunn. Mineralvattensbrunnarna skulle sedan 1797 övervakas av Collegium medicum. Om hälsbrunnen låg inom en stad innehades tjänsten som intendent oftast av stadsläkaren. Stadsläkaren i Åbo var alltid intendent för Kuppis källa. Källorna i Nådendal och Raumo hade tidvis egna intendenter.