Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Industristyrelsen, vilken under överintendenten ansvarade för det förvaltningsområde som tidigare skötts av Manufakturdirektionen. Intendenten för manufakturerna skötte tillsynen av industriskolor och hantverkarskolor.

Finsk beskrivning

manufaktuuri-intendentti*, käsiteollisuuslaitosten valvoja

Teollisuushallituksen virkamies, joka vastasi teollisuus- ja käsityöläiskoulujen valvonnasta.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

intendent över manufakturerna