Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå vid Försvarsministeriets intendenturavdelning. Fram till 1921 gick byrån under namnet Utrustningsbyrån eller Beklädnads- och utrustningsbyrån.

Finsk beskrivning

vaatetus- ja varustustoimisto (sotaministeriö)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920: 67 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1921: 69 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1922: 69 .

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , XI: 1115–1116. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Beklädnadsbyrån
Utrustningsbyrån