Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av fyra avdelningar inom Amiralitetskammarverket. Kontoret grundades 1691 och ansvarade för manskapets lön, underhåll och beklädnad.

Finsk beskrivning

merisotavoimien konttori, laivaston tilikonttori

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Starbäck, C. Georg & P. O. Bäckström , Berättelser ur Svenska historien I–XI , Ny reviderad uppl. , Stockholm: F. & G. Beijers Förlag 1885–1886 , VI: 814. http://runeberg.org/sverhist/

Andra språk

Inga termer på andra språk