Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Exemption som grundade sig på hävd.

Finsk beskrivning

exemptio praescriptiva

ikimuistoiseen nautintaan perustuva dispensaatio eli poikkeus lakikäytännöstä

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 98.

Andra språk

Inga termer på andra språk