Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Övertagande av egendom (enskild eller samfälld) utan särskild rättsgrund, till exempel att egenmäktigt inhägna eller på annat sätt tillägna sig sin grannes mark eller en del av samfälld (oskiftad) jord.

Finsk beskrivning

laiton käyttöönotto, laiton käyttö

Omaisuuden käyttöön- tai haltuunotto ilman oikeusperustetta, esimerkiksi aitaamalla itselleen naapurin maata tai jakamatonta yhteismaata.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 1032 (intaga).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 751, 811. http://runeberg.org/nf/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 15: 815. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Dåtida finska laiton, epälaillinen haltuunotto