Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Orättfärdigt.

Finsk beskrivning

epäoikeudenmukaisesti, epäsuhtaisesti

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 127.

Andra språk

Inga termer på andra språk