Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Otydlig eller oklar dom.

Finsk beskrivning

epäselvä tuomio

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk