Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skrivare som förde protokoll över en syneförrättning.

Finsk beskrivning

katselmuskirjuri

katselmustoimituksesta pöytäkirjaa pitänyt kirjuri

Källor

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 253.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 646 (mönstring).

Andra språk

Dåtida finska katselmuskirjuri