Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över manskapet i en trupp eller vid hovet. Mönstringsregistret utgjorde en del av ett löningsregister och där ingick adliga mönsterherrar. Senare motsvarades ”mönstringsregister” närmast av ”mönstringsrulla” eller ”mönsterrulla”.

Finsk beskrivning

katselumusluettelo*

hovin palveluskuntaan tai sotaväen joukko-osaston miehistöön kuuluvien henkilöiden luettelo

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 46f .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 464–465 (mönstring), 819 (register).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/