Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Politiskt parti som växelvis satt vid makten 1718–1772. Mössorna förespråkade grovt taget bland annat ett närmande till Ryssland.

Finsk beskrivning

myssyt

Poliittinen puolue, joka oli ajoittain vallassa säätyvallan aikana vuosina 1718–1772. Puolue kannatti muun muassa lähentymistä Venäjään.

Källor

Inga källor