Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet inom stadsförvaltningen som skötte vattenledningarna. I Helsingfors leddes 1897 vattenledningskontoret av en ingenjör biträdd av en bokhållare.

Finsk beskrivning

vesijohtokonttori

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 396 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

vattenledningsverk