Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vattenled som var utmärkt med sjömärken och där möjlighet till lotsning erbjöds. Färd på sådant vatten var belagd med en lots- och båkinrättningsavgift som gick till kronan.

Finsk beskrivning

luotsiväylä

Vesiväylä, joka oli merkitty merimerkeillä ja jossa oli mahdollisuus saada luotsauspalvelua. Tällaista reittiä pitkin kulkeminen edellytti aluksen syväyksen mukaisen maksun maksamista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 720.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .