Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande beteckning på lotstjänstemän av olika tjänstegrader.Lotsbetjänten uppmätte bl.a. fartygens djupgående för att kunna slå fast och bära upp båk- och lotsinrättningsavgiften, det senare såvida tullkammare saknades. Lotsbetjänten sände månatligen de influtna medlen och skeppsinlagorna till lotsuppsyningsmannen.

Finsk beskrivning

luotsivirkailija, luotsiapulainen

Alemmista ja ylemmistäkin luotsivirkamiehistä käytetty nimitys. Hänen tehtävänään oli mm. mitata aluksen syväys luotsi- ja majakkamaksun määrittelemiseksi sekä myös periä maksu, jos paikkakunnalla ei ollut tullikamaria. Lähetti kerätyt varat ja asiakirjat luotsitarkastajalle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 722.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/