Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Intyg över en lots behörighet att verka som lotstjänsteman. Lotspass utfärdades av lotsinspektören, senare lotsdirektören, som bekräftelse på fullgjord lotsexamen och utnämningen till lots. Lotspass kom senare att kallas lotsbrev.

Finsk beskrivning

luotsipassi, luotsikirja, ohjauskirja

Todistus, jokai oikeutti toimimaan luotsivirkamiehenä. Myöhempi nimitys”luotsikirja”.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1880.

Lähteenoja, Aina , Lots- och Fyrväsendets i Finland historia. Tiden intill år 1808 , Helsingfors: Sjöfartsstyrelsen 1948 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

lotsbrev