Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den förordning som i svenska riket reglerade lotsväsendet, tillämpades i Gamla Finland.

Finsk beskrivning

luotsisääntö

Ruotsin valtakunnan luotsitointa ohjaava säännös, jota sovellettiin myös Vanhan Suomen alueella.

Källor

Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia under tidehvarfvet 1521–1718. 1 ff. , Stockholm: Norstedt 1887 .

Andra språk

Ryska porjadok locmanskoj