Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen de centrala lotsmyndigheternas huvudkontor som bestod av lotsinspektören och hans biträde samt arkivet för alla de till lotsverket hörande kartorna. Lotskontoret inrättades 1682 i Karlskrona men låg 1776–1795 i Stockholm och året 1795 i Karlskrona, varefter igen i Stockholm från 1797. Efter 1809 var Lotskontoret lotsmyndighetens kontor eller expedition, sedermera tjänstelokal för överlots eller lotsförman.

Finsk beskrivning

luotsikonttori, luotsipiirikonttori

Alun perin luotsiviranomaisten pääkonttori, joka perustettiin 1682 Karlskronaan. Vuodesta 1809 luotsiviranomaisen konttori tai toimituskunta, sittemmin myös yliluotsin tai luotsiesimiehen palveluspaikka.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Lähteenoja, Aina , Lots- och Fyrväsendets i Finland historia. Tiden intill år 1808 , Helsingfors: Sjöfartsstyrelsen 1948 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska luotsikonttori

Synonymer

navigationskontoret i Karlskrona
sjöfartskontoret