Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1794 chef för lotsförvaltningen vid Finska vikens nordkust omfattande Gamla Finland och S:t Petersburg. Lotskaptenen lydde under Amiralitetskollegium.

Finsk beskrivning

luotsikapteeni, luotsitirehtööri

Suomenlahden pohjoisrannikon luotsitoimen päällikkö vuodesta 1794

Källor

Kallio, O.A. , Viipurin läänin järjestämisestä muun Suomen yhteyteen. (Diss.) , Helsinki: 1901 , 243-244.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii (Sobranie pervoe 1649–1825) I–XLVI 1828–1830 , 44.1.2: 204-205.

Andra språk

Ryska loc-kapitan